loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Stress on short words in sentences)

Stress on short words in sentences (Trọng âm ở các từ ngắn trong câu)

Tóm tắt bài học

1. When are short words stressed? (Các trường hợp từ ngắn được nhấn trọng âm)

Các em đã biết rằng các từ ngắn trong câu như mạo từ (a, an, the), liên từ (and, so, but,...) và giới từ (at, of, to,...) thuộc nhóm từ chức năng, những từ giúp câu đúng và đủ về mặt ngữ pháp nhưng không mang nội dung chính của câu nên hầu hết các từ này không được đọc nhấn mạnh hay mang trọng âm.
Tuy nhiên, tùy theo mục đích, ý định và cảm xúc của người nói mà các từ ngắn này cũng có thể được nhấn trọng âm trong các trường hợp sau:

1.1. Từ ngắn đứng ở cuối câu

Ví dụ:

Mary: What are you looking for?
Peter: I’m looking for my dog.

Mary: Cậu đang tìm gì vậy?
Peter: Tớ đang tìm chú chó của tớ.

Trong ví dụ trên, “for” đứng ở cuối câu được Mary đọc nhấn mạnh khác với “for” trong câu của Peter – không được đọc nhấn trọng âm.

1.2. Người nói muốn nhấn mạnh vào từ ngắn

Ví dụ:

This is the place to pitch camp.
Đây chính là nơi để cắm trại.

Mạo từ “the” được đọc nhấn mạnh trong câu trên. Thông thường “the” sẽ được đọc nhấn mạnh khi muốn ám chỉ người hoặc vật được nhắc đến là quan trọng, nổi tiếng, hoặc là tốt nhất cho một mục đích nào đó.

1.3. Người nói muốn diễn tả sự tương phản, đối lập

Ví dụ:

A: Was this cake made by your grandmother?
B: No, it was made for her, not by her.

A: Chiếc bánh này làm bởi bà cậu à?
B: Không, nó được làm cho bà tớ, không phải bởi bà tớ.

Vì muốn nhấn mạnh sự đối lập giữa “for her” (cho bà tớ) và “by her” (bởi bà tớ) nên các giới từ “for” và “by” trong câu B được nhấn trọng âm. Cũng là giới từ “by” nhưng trong câu hỏi của A không phải là từ người nói muốn nhấn mạnh nên “by” lúc này không mang trọng âm.

1.4. Từ ngắn được dùng để trích dẫn

Ví dụ:

You shouldn’t put “but” at the end of a sentence.
Cậu không nên đặt “but” ở cuối câu.

Trong câu trên, liên từ “but” được trích dẫn nên cần nhấn trọng âm như các từ nội dung. Còn các từ ngắn còn lại của câu như giới từ “at”, “of” và mạo từ “the”, “a” không phải từ người đọc muốn nhấn mạnh, cũng không nằm cuối câu hay thể hiện sự đối lập nên không mang trọng âm.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide whether the underlined words are stressed or not

Xác định những từ gạch chân sau được nhấn trọng âm hay không

0/9

loading...
2
Decide whether the missing word in each blank is strong or weak

Xác định xem từ còn thiếu trong mỗi chỗ trống được phát âm dạng mạnh (strong) hay dạng yếu (weak)

0/6

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress on short words in sentences)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này