loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Wonders of Viet Nam)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • A visit to Hanoi wouldn't be complete without visiting the Imperial Citadel of Thang Long.
  citadel /ˈsɪtədel/
  (n.)
  thành lũy, thành trì
  A visit to Hanoi wouldn't be complete without visiting the Imperial Citadel of Thang Long.
  Chuyến thăm Hà Nội sẽ không trọn vẹn nếu không ghé thăm Hoàng thành Thăng Long.
 • The Complex of Hue Monuments attracts millions of tourists each year.
  complex /ˈkɒmpleks/
  (n.)
  khu liên hợp, quần thể
  The Complex of Hue Monuments attracts millions of tourists each year.
  Quần thể di tích Cố đô Huế thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
3
Find the word which is different from the others in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/5

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Wonders of Viet Nam)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này