loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Wonders of Viet Nam - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • The beach was one of breathtaking beauty.
  breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/
  (adj.)
  ngoạn mục, hấp dẫn đến nghẹt thở
  The beach was one of breathtaking beauty.
  Bãi biển này mang vẻ đẹp thật hấp dẫn đến nghẹt thở.
 • Can you name some man-made wonders in your country?
  man-made   /´mæn¸meid/  
  (adj.)
  do con người làm ra; nhân tạo
  Can you name some man-made wonders in your country?
  Bạn có thể kể tên một số kỳ quan nhân tạo ở nước bạn không?
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and Type

Nghe và gõ lại

0/5

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn

0/10

loading...
3
Fill in each blank with the correct form of the word in the bracket

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Wonders of Viet Nam - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này