Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng để miêu tả về Việt Nam thời xưa và nay

Lesson 1
Vocabulary (Viet Nam: Then and Now)

Từ vựng về Việt Nam thời xưa và nay

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Viet Nam: Then and Now - cont.)

Từ vựng về Việt Nam thời xưa và nay

Điểm: 0/19
Lesson 3
Pronunciation (Sentences with all the words stressed)

Phát âm (Câu với tất cả các từ được nhấn trọng âm)

Điểm: 0/11
Lesson 4
Grammar (Past perfect: review)

Ngữ pháp (Ôn tập thì quá khứ hoàn thành)

Điểm: 0/15
Lesson 5
Grammar (Adjective + to-infinitive/ that-clause)

Ngữ pháp (Cấu trúc "tính từ + động từ nguyên mẫu có "to"/ mệnh đề "that")

Điểm: 0/27
Lesson 6
Reading (Paraphrasing)

Kỹ năng diễn giải

Điểm: 0/26
Lesson 7
Speaking (About changes in transport and opinions about these changes)

Nói về những thay đổi trong giao thông và quan điểm về sự thay đổi đó

Điểm: 0/6
Lesson 8
Listening (About life in an extended family)

Nghe về cuộc sống trong một gia đình đa thế hệ

Điểm: 0/20
Lesson 9
Writing (An essay)

Viết một bài luận ngắn về một số phẩm chất một người cần có để sống hòa hợp trong gia đình đa thế hệ

Điểm: 0/10
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay