loading...
Đóng

L.6: Reading (Paraphrasing)

Paraphrasing (Kỹ năng diễn giải)

I. Paraphrasing là gì?

Paraphrasing là một trong những kỹ năng rất quan trọng và hữu ích để làm tốt các bài đọc hiểu. Paraphrasing (Diễn giải) được hiểu là cách diễn đạt lại một câu hoặc đoạn văn bằng từ vựng và cấu trúc khác mà không làm thay đổi nghĩa của câu hoặc đoạn văn gốc.
Việc nắm vững kỹ năng này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn nội dung của văn bản cũng như tìm ra được đoạn chứa thông tin mà đã bị diễn đạt lại (paraphrase) ở câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best options

Chọn đáp án đúng nhất

0/5

loading...
2
Read the text and do the tasks

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo

0/21

loading...
Kết thúc lesson 6: Reading (Paraphrasing)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này