loading...
Đóng

L.8: Listening (About life in an extended family)

Watch the video and do the tasks.

Practice
1
Match the words/ phrases with their definitions

Ghép các (cụm) từ với định nghĩa đúng

0/6

loading...
2
Choose the best answers

Chọn đáp án đúng nhất

0/5

loading...
3
True or False?

Đúng hay Sai?

0/5

loading...
4
Fill in the blanks

Điền vào chỗ trống

0/4

loading...
Kết thúc lesson 8: Listening (About life in an extended family)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này