loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Sentences with all the words stressed)

Sentences with all the words stressed (Câu với tất cả các từ được nhấn trọng âm)

Tóm tắt bài học

1. When are all the words in sentences stressed?

Như các em đã biết, trong một câu chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào những từ quan trọng trong câu, những từ đó thường là những từ mang nội dung (content words). Tuy nhiên trong một số trường hợp, tất cả các từ trong câu đều trở nên quan trọng, chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào một âm tiết của mỗi từ trong câu. Đó là các trường hợp:

1.1. Trường hợp khẩn cấp

Ví dụ 1:

Watch out!
Coi chừng!

Để cảnh báo nguy hiểm từ xe ô tô đằng trước khi đang tham gia giao thông, người con ngồi đằng sau trong tình huống nguy cấp trên đã nhấn trọng âm và đọc to rõ tất cả các từ.

Ví dụ 2:

Wake up!
Dậy đi!

Vì muốn đánh thức con dậy để kịp giờ đi học nên người mẹ trong tình huống này đã nói to rõ và nhấn trọng âm vào tất cả các từ trong câu.

1.2. Thể hiện sự ngạc nhiên

Ví dụ 1:

Ba: The picture was taken in 1975.
Mai: Oh. That long? The school looks more like a thatched house.

Ba: Bức ảnh này được chụp vào năm 1975.
Mai: Ồ. Lâu như vậy sao? Ngôi trường trông giống mái nhà tranh hơn.

Theo lý thuyết thông thường thì trong câu “That long?” chỉ có từ “long” được nhấn trọng âm. Nhưng trong hội thoại trên, vì muốn bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin bức ảnh được chụp vào năm 1975 nên Mai đã nhấn trọng âm cả vào “that” và câu “That long?” có tất cả các từ đều được đọc nhấn mạnh.

Ví dụ 2:

Brian: My car broke down and I had to walk to the office.
Ken: No way!

Brian: Xe ô tô của tôi bị hỏng và tôi phải đi bộ tới cơ quan.
Ken: Không đời nào!

Vì thể hiện sự ngạc nhiên cũng như không tin điều Brian nói nên Ken đã nhấn trọng âm vào tất cả các từ trong lời đáp: “No way!” (Không đời nào!). Các từ này đều được Ken đọc to và rõ.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the correct stress patterns of the sentences

Chọn mẫu trọng âm đúng của câu

0/6

loading...
2
Choose the most suitable sentence for each picture

Chọn câu phù hợp nhất cho mỗi bức tranh

0/5

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Sentences with all the words stressed)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này