loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Viet Nam: Then and Now - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • Sandals were mainly used by Vietnamese people in the past because there were not many shoes for them to wear.
  sandals /ˈsændlz/
  (n.)
   dép
  Sandals were mainly used by Vietnamese people in the past because there were not many shoes for them to wear.
  Trước kia người Việt đi dép là chủ yếu bởi vì họ không có nhiều giầy để đi.
 • Most sandals were made of rubber and called rubber sandals.
  rubber /ˈrʌbə(r)/
  (n.)
  cao su
  Most sandals were made of rubber and called rubber sandals.
  Hầu hết dép được làm bằng cao su và được gọi là dép cao su.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng từ cho sẵn

0/8

loading...
3
Find the word which is different from the other in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/6

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Viet Nam: Then and Now - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này