loading...
Đóng

L.6: Reading (Matching headings)

Matching headings (Kỹ năng ghép chủ đề đoạn văn)

I. Heading là gì?

Heading (đầu đề) có thể là một cụm từ hoặc một câu ngắn tóm lược ý chính của cả một đoạn văn.
Một bài văn gồm nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn sẽ có một nội dung chính. Vì vậy, một bài đọc hiểu sẽ có nhiều “heading” tương ứng với nội dung chính của mỗi đoạn văn nhỏ trong đó.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Complete the sentences

Hoàn thành câu

0/6

loading...
2
Read the text and do the tasks

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo

0/15

loading...
Kết thúc lesson 6: Reading (Matching headings)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này