loading...
Đóng

L.9: Writing (About the eating habits of a classmate)

Writing skills: writing a paragraph

Topic:

Write about your partner’s eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits and possible changes.
Viết về thói quen ăn uống của bạn em. Bao gồm thông tin về các bữa ăn của bạn ấy, quan điểm của em về thói quen ăn uống đó và những thay đổi có thể có.

Trong phần học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết về thói quen ăn uống của bạn mình.
Mời các em theo dõi cách triển khai dưới đây và cùng tìm hiểu cách viết nhé.
Với chủ đề trên, các em có thể xây dựng ý tưởng cho bài viết của mình dựa vào những câu hỏi sau:

1. Does your partner have good or bad eating habits?

Trong phần mở đoạn, các em cần giới thiệu tên bạn và nêu ra quan điểm của em về thói quen ăn uống của bạn mình.
Đó là thói quen good (tốt), bad (xấu), healthy (lành mạnh), unhealthy (không lành mạnh),…
Các em có thể tham khảo một số mẫu câu sau:

I think/believe/suppose ….
(Em nghĩ/ Em tin/ Em cho là …)
I realise (that) …
(Em nhận thấy rằng …)
In my opinion, …
(Theo ý kiến em thì …)
Personally, I think …
(Cá nhân em nghĩ rằng …)
From my point of view, …
(Từ quan điểm của em, …)
I have no doubt that …
(Em không còn nghi ngờ rằng …)
I am of the opinion that …
(Ý kiến của em là …)
It seems to me that …
(Theo em thì …)

Ví dụ:

I think my close friend, Lan, does not have healthy eating habits.
Em nghĩ bạn thân của em là Lan không có thói quen ăn uống lành mạnh.

I realise that whereas I try to have healthy eating habits, Lan, one of my best friends, does not do.
Em nhận thấy rằng trong khi em cố gắng có thói quen ăn uống lành mạnh thì Lan, một trong những người bạn thân nhất của em lại không như vậy.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best answers

Chọn đáp án đúng nhất

0/6

loading...
2
Rearrange the given words to make meaningful sentences

Sắp xếp những từ đã cho thành câu có nghĩa

0/8

loading...
3
Writing practice

Thực hành viết


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (About the eating habits of a classmate)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này