loading...
Đóng

L.5: Grammar (Modal verbs in conditional sentences type 1)

Modal verbs in conditional sentences type 1 (Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1)

Tóm tắt bài học

I. Structure of conditional sentences type 1 using modal verbs

Cấu trúc:

If + S1 + V1(s, es), S2 + modal verbs + V2(infinitive)

Hoặc:

S2 + modal verbs + V2(infinitive) if + S1 + V1(s, es)

Trong đó, S1 và S2 có thể giống hoặc khác nhau.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best options

Chọn đáp án đúng nhất

0/10

loading...
2
Match the two halves to make complete sentences

Ghép 2 vế của câu với nhau để tạo thành câu hoàn chỉnh

0/5

loading...
3
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng nhất

0/5

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Modal verbs in conditional sentences type 1)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này