Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng về các món ăn khác nhau và các cách chế biến thức ăn

Lesson 1
Vocabulary (Recipes and Eating Habits)

Từ vựng về các món ăn và các cách chế biến thức ăn

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Recipes and Eating Habits - cont.)

Từ vựng về các món ăn và các cách chế biến thức ăn

Điểm: 0/19
Lesson 3
Pronunciation (Tones in statements used as questions)

Phát âm (Ngữ điệu của câu trần thuật đóng vai trò là câu hỏi)

Điểm: 0/24
Lesson 4
Grammar (A/An/Some/Any: review)

Ngữ pháp (Ôn tập A/An/Some/Any)

Điểm: 0/37
Lesson 5
Grammar (Modal verbs in conditional sentences type 1)

Ngữ pháp (Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1)

Điểm: 0/20
Lesson 6
Reading (Matching headings)

Chiến thuật làm bài dạng ghép chủ đề đoạn văn

Điểm: 0/21
Lesson 7
Speaking (Talk about the eating habits of Vietnamese people)

Nói về thói quen ăn uống của người Việt Nam

Điểm: 0/6
Lesson 8
Listening (About teenagers' eating habits)

Nghe về thói quen ăn uống của thanh thiếu niên

Điểm: 0/24
Lesson 9
Writing (About the eating habits of a classmate)

Viết về thói quen ăn uống của bạn học cùng lớp

Điểm: 0/14
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay