loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Recipes and Eating Habits)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • First, sprinkle salt and pepper on the chicken.
  sprinkle   /ˈsprɪŋkl/   
  (v.)
  rắc
  First, sprinkle salt and pepper on the chicken.
  Đầu tiên, rắc muối và tiêu lên thịt gà.
 • Grill the chicken for about 10 minutes.
  grill /ɡrɪl/
  (v.)
  nướng
  Grill the chicken for about 10 minutes.
  Nướng gà trong khoảng 10 phút.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
3
Listen and fill in the blank with the missing word

Nghe và điền vào chỗ trống từ còn thiếu

0/5

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Recipes and Eating Habits)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này