loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Recipes and Eating Habits - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • I'm allergic to seafood.
  allergic   /əˈlɜːdʒɪk/  
  (adj.)
  dị ứng
  I'm allergic to seafood.
  Tôi dị ứng với đồ hải sản.
 • Dip the fish into the batter, then drop it into the hot oil.
  batter   /ˈbætə(r)/  
  (n.)
  bột chiên, hỗn hợp bột ướt
  Dip the fish into the batter, then drop it into the hot oil.
  Nhúng cá vào bột chiên và sau đó thả vào dầu nóng.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the right words to describe the pictures

Chọn từ đúng để mô tả bức tranh

0/6

loading...
2
Fill in each blank with the correct form of the word in the brackets

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

0/5

loading...
3
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/8

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Recipes and Eating Habits - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này