loading...
Đóng

L.5: Reading (Multiple choice)

Multiple choice (Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng câu hỏi có nhiều lựa chọn)

I. Dạng bài Multiple Choice là gì?

Multiple choice (Câu hỏi có nhiều lựa chọn) là dạng bài tập yêu cầu chọn một hoặc nhiều các đáp áp đúng đối với mỗi câu hỏi mà đề bài đưa ra.
Điểm đặc biệt của dạng bài này đó là các em không nhất thiết phải hiểu rõ toàn bộ nội dung văn bản, mà chỉ cần tập trung vào phần câu hỏi đề cập đến. Vì thế, trong dạng bài này, các kĩ năng skimming (đọc lướt) scanning (đọc quét) cần được vận dụng tối đa bởi nó liên quan đến việc xác định keyword (từ khóa).

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Match the given words with their equivalent expressions

Ghép các (cụm) từ cho sẵn với diễn đạt tương đương

0/6

loading...
2
Read the text and do the tasks

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo

0/15

loading...
Kết thúc lesson 5: Reading (Multiple choice)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này