loading...
Đóng

L.7: Listening (The benefits of tourism to an area or a country)

Watch the video and do the tasks.

Practice
1
Match words with their meanings

Ghép từ với nghĩa đúng

0/5

loading...
2
True or False?

Đúng hay Sai?

0/5

loading...
3
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng nhất

0/4

loading...
Kết thúc lesson 7: Listening (The benefits of tourism to an area or a country)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này