loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Tones in asking for information)

Tones in asking for information (Ngữ điệu của câu khi hỏi thông tin)

Tóm tắt bài học

1. Tones in 'open' questions (Ngữ điệu của câu hỏi mở)

Câu hỏi mở (open questions hay finding out questions) là những câu hỏi được dùng để hỏi thông tin mà chúng ta không biết. Đây là loại câu hỏi không hạn chế cách trả lời của người được hỏi. Đó thường là những câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi như who, whose, whom, what, when, where, why, whichhow.
Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước thì cần xuống giọng ở cuối câu với loại câu hỏi này.

Ví dụ 1:

What would you like to do in Japan?
Bạn muốn làm gì ở Nhật?

Ví dụ 2:

Where’s my passport?
Hộ chiếu của tôi đâu rồi?

Ví dụ 3:

How long does he plan to stay here?
Anh ấy dự định ở đây bao lâu?
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide whether the questions use falling, rising or falling-rising tones

Xác định xem các câu hỏi sử dụng ngữ điệu xuống, lên hay ngữ điệu xuống-lên

0/10

loading...
2
Complete the short conversation

Hoàn thành hội thoại ngắn

0/5

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Tones in asking for information)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này