Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng về du lịch

Lesson 1
Vocabulary (Tourism)

Từ vựng về du lịch

Điểm: 0/19
Lesson 2
Vocabulary (Tourism - cont.)

Từ vựng về du lịch

Điểm: 0/22
Lesson 3
Pronunciation (Tones in asking for information)

Phát âm (Ngữ điệu của câu khi hỏi thông tin)

Điểm: 0/15
Lesson 4
Grammar (Articles: Other uses)

Ngữ pháp (Mạo từ: Cách sử dụng khác)

Điểm: 0/28
Lesson 5
Reading (Multiple choice)

Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng câu hỏi có nhiều lựa chọn

Điểm: 0/21
Lesson 6
Speaking (Talk about a place that you want to visit)

Nói về một nơi mà bạn muốn đến thăm

Điểm: 0/5
Lesson 7
Listening (The benefits of tourism to an area or a country)

Nghe về những lợi ích của du lịch

Điểm: 0/14
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay