loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Tourism)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 •  Da Lat is an interesting destination with many famous places such as the Valley of Love, Than Tho Lake, and Lang Biang Mountain.
    destination /ˌdestɪˈneɪʃn/
  (n.)
  điểm đến
  Da Lat is an interesting destination with many famous places such as the Valley of Love, Than Tho Lake, and Lang Biang Mountain.
  Đà Lạt là một điểm đến thú vị với nhiều địa danh nổi tiếng như Thung Lũng Tình  Yêu, Hồ Than Thở, và Núi Lang Biang.
 •  Before going to Da Lat, we need to prepare many things in advance.
  in advance /ɪn ədˈvɑːns/
  (idiom)
  trước
  Before going to Da Lat, we need to prepare many things in advance.
  Trước khi đi, chúng ta cần chuẩn bị trước nhiều thứ.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Find the word which is different from the other in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/6

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn

0/8

loading...
3
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Tourism)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này