loading...
Đóng

L.6: Reading (Guess words' meaning)

Guessing words’ meaning (Đoán nghĩa của từ)

Trong khi làm các dạng bài đọc hiểu, các em chắc chắn không tránh khỏi việc gặp từ mới. Khi gặp từ mới, rất nhiều bạn đã tra ngay nghĩa của từ trong từ điển. Nhưng đôi khi đây không phải là giải pháp hữu hiệu vì các em cũng không thể mang từ điển vào phòng thi và hơn nữa việc tra từ mới trong từ điển mất khá nhiều thời gian và làm việc đọc hiểu bị gián đoạn. Vậy trong các trường hợp đó, các em hãy thử vận dụng kĩ năng đoán nghĩa của từ.

I. Đoán nghĩa của từ

Để đoán nghĩa của từ các em có thể dựa vào ngữ cảnh (context) hoặc các tiền tố (prefix)/ hậu tố (suffix) và nghĩa của từ gốc (root).
- Context hay context clue là ngữ cảnh hoặc đầu mối ngữ cảnh dùng để đoán nghĩa của từ mới. Ngữ cảnh có thể là các từ nằm xung quanh gần từ mới, có thể là tiêu đề của bài khóa chứa từ mới, và cũng có thể là những đoạn văn khác với đoạn văn chứa từ mới đó.
- Thông thường các tiền tố được thêm vào trước từ gốc để tạo nghĩa mới cho từ, hậu tố được thêm vào sau để làm thay đổi từ loại của từ gốc.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best answer.

Chọn đáp án đúng nhất.

0/8

loading...
2
Read the text and do the tasks.

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 6: Reading (Guess words' meaning)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này