loading...
Đóng

L.4: Grammar (Conditionals type 2)

Conditionals type 2 (Câu điều kiện loại 2)

Tóm tắt bài học

I. Uses (Cách dùng)

Câu điều kiện loại 2 dùng để đưa ra:
- giả thuyết về những điều không có thật hoặc tưởng tượng, không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
- lời khuyên

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Conditionals type 1 or 2?

Câu điều kiện loại 1 hay loại 2?

0/5

loading...
2
Match clauses to make meaningful conditional sentences

Nối các mệnh đề để tạo thành câu điều kiện có nghĩa.

0/5

loading...
3
Put the verbs in brackets into the correct forms

Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

0/16

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Conditionals type 2)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này