loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Tones in new and known information)

Tones in new and known information (Ngữ điệu của câu với thông tin mới và thông tin đã biết)

Tóm tắt bài học

1. Tone in known information (Ngữ điệu của câu với thông tin đã biết)

Trong các cuộc hội thoại, đôi khi chúng ta nhắc lại điều đã được đề cập đến trước đó. Đây được coi là thông tin cũ hay còn gọi là thông tin đã biết. Với kiểu câu này, thường sẽ lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ 1:

A: I’d like some apples, please.
B: But we don’t have any apples.
A: Mình muốn một ít táo.
B: Nhưng chúng ta không có trái táo nào cả.

Ví dụ 2:

A: Was the chicken delicious?
B: The steak was more delicious.
A: Món gà ngon chứ?
B: Món bít tết ngon hơn.

Và 1 điều nữa các em cần lưu ý rằng khi đề cập tới điều trước đó đã được nhắc đến trong cuộc hội thoại, chúng ta không nhất thiết phải lặp lại y nguyên các từ. Do đó, ngữ điệu đi lên sẽ rơi vào các từ hay cụm từ được thay thế.

Ví dụ:

A: I’m from England.
B: Really? My husband is also from there.
A: Tôi đến từ nước Anh.
B: Thật sao? Chồng tôi cũng đến từ đó.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide whether the voice goes up or down at the end of each second sentence

Xác định xem ngữ điệu lên hay xuống ở cuối mỗi câu thứ hai

0/6

loading...
2
Decide whether the responses use rising or falling tones

Xác định xem các câu trả lời sử dụng ngữ điệu lên hay xuống

0/10

loading...
3
Listen and record

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Tones in new and known information)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này