loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (English in the world)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • There are many different accents of the English language.
  accent   /ˈæksent/
  (n.)
  giọng điệu
  There are many different accents of the English language.
  Có rất nhiều giọng điệu nói tiếng Anh khác nhau.
 • My cousin is bilingual in English and Chinese.
  bilingual   /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/  
  (adj.)
  sử dụng được hai thứ tiếng
  My cousin is bilingual in English and Chinese.
  Anh họ của tôi sử dụng được hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and Type

Nghe và gõ lại

0/5

loading...
2
Fill in each blank with the correct form of the word in the brackets

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

0/7

loading...
3
Complete the sentences using the given words

Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng các từ/ cụm từ cho sẵn.

0/8

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (English in the world)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này