loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (English in the World- cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 •  They need to pay for admission for the show.
  admission /ədˈmɪʃn/  
  (n.)
  sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự cho vào cửa
   They need to pay for admission for the show.
  Họ cần trả tiền để vào cửa xem buổi biểu diễn.
 • Another basic characteristic of English is the flexibility.
  characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/
  (n.)
  đặc điểm, đặc tính
  Another basic characteristic of English is the flexibility.
  Một đặc điểm cơ bản khác của tiếng Anh là tính linh hoạt của nó.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
3
Choose the word which has the appropriate definition

Chọn từ có định nghĩa thích hợp

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (English in the World- cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này