loading...
Đóng

Học các bài tiếng Anh tương đương với chương trình lớp 6

Bài 1

GREETINGS

Bài 2

AT SCHOOL

Bài 3

AT HOME

Bài 4

BIG OR SMALL?

Bài 5

THINGS I DO

Bài 6

PLACES

Bài 7

YOUR HOUSE

Bài 8

OUT AND ABOUT

Bài 9

THE BODY

Bài 10

STAYING HEALTHY

Bài 11

WHAT DO YOU EAT?

Bài 12

SPORTS AND PASTIMES

Bài 13

Activities and seasons

Bài 14

MAKING PLANS

Bài 15

COUNTRIES

Bài 16

MAN AND ENVIRONMENT

Các đề kiểm tra

Các đề kiểm tra

Trong thời gian nghỉ tết Canh Tý 2020, mục hỏi đáp sẽ bị đóng từ trưa ngày 21/1/2020 (28 tết) đến hết ngày 28/1/2020 (mồng 5 tết). TiếngAnh123 chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.