Tra từ
ANH VIỆT
loading...
Đóng
Đăng nhập

Hoặc sử dụng tài khoản

Đăng ký thành viên
mua thẻ VIP

Bài 6: AFTER SCHOOL

Từ vựng chủ đề "Sau giờ học"

Từ vựng

Bài tập

Thực hành từ vựng

Bạn chưa làm bài này

Making a suggestion

Ngữ pháp - Phần 1

Bài tập

Thực hành ngữ pháp 1

Bạn chưa làm bài này

Making an invitation

Ngữ pháp - Phần 2

Bài tập

Thực hành ngữ pháp 2

Bạn chưa làm bài này

Luyện tập 4 kĩ Năng
Luyện nghe bài 6

Luyện nghe bài 6

Nghe

Bạn chưa làm bài này

Luyện đọc bài 6

Luyện đọc bài 6

Đọc

Bạn chưa làm bài này

loading
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập PC