loading...
Đóng

Bài 1

My friends

Bài 2

Making arrangements

Bài 3

At home

Bài 4

Our past

Bài 5

Study habits

Bài 6

The young pioneers club

Bài 7

My neighborhood

Bài 8

Country life and city life

Bài 9

A first-aid course

Bài 10

Recycling

Bài 11

Traveling around Vietnam

Bài 12

A vacation abroad

Bài 13

Festivals

Bài 14

Wonders of the world

Bài 15

Computers

Bài 16

Inventions

Các đề kiểm tra

Các đề kiểm tra

Trong thời gian nghỉ tết Canh Tý 2020, mục hỏi đáp sẽ bị đóng từ trưa ngày 21/1/2020 (28 tết) đến hết ngày 28/1/2020 (mồng 5 tết). TiếngAnh123 chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.