loading...
Đóng

NEW FRIENDS, NEW PLACES

Em hãy xem video và đọc đoạn hội thoại dưới đây, sau đó làm các bài tập ở dưới nhé.

MY HOMELAND

Dialogue

Jack: Hi, my name is Jack.

Linh: I'm Linh. Where are you from?

Jack: I'm from London.

Linh: Where's London?

Jack: It's in England.

Linh: Ah, I see. So you are English.

Jack: Yup. And you?

Linh: I'm Vietnamese.

Jack: Do you know those boys and girls?

Linh: Yes, I do. They are our classmates.

Jack: Are they from Thailand?

Linh: Yes, they are. They're Thai.

Bài luyện tập 1

loading...
Bài luyện tập 2

Các em hãy click vào ảnh để làm bài tập tiếp theo nhé.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này