loading...
Đóng
Unit 19: Adjectives and Adjective order
Một trong những nhóm từ loại quan trọng trong tiếng Anh là tính từ. Hãy tìm hiểu khái niệm, các loại tính từ và vị trí, trật tự của tính từ trong bài học này các bạn nhé.
Các bài tập luyện tập
0/52
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này