loading...
Đóng

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách click vào nút ghi âm ở cuối bài.

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âm1. giaovien2....

Gửi lúc: 2016-08-12 09:21:58

Điểm: 0/10

2. NhimChelse...

Gửi lúc: 2016-08-12 09:25:52

Điểm: 0/10

3. quynhtusv

Gửi lúc: 2016-08-12 09:28:29

Điểm: 0/10

4. bangvh

Gửi lúc: 2016-08-12 09:29:51

Điểm: 0/10

5. thegoldenk...

Gửi lúc: 2016-08-12 09:30:59

Điểm: 0/10

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này