Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 20: Adverbs and Comparisons (Trạng từ và các dạng so sánh)
Bổ sung kiến thức của khóa NPCB, bài học này sẽ mở rộng về cách dùng một số trạng từ và các phép so sánh khác của tính từ và trạng từ.
Các bài luyện tập
0/41
Các bài luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay