Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 25: Intensifiers
Trong tiếng Anh, có những từ dùng để nhấn mạnh, bổ sung ý nghĩa cho các danh từ, tính từ, đại từ. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách dùng và cấu trúc câu chứa các từ nhấn mạnh: so, such, too, enough
Các bài tập luyện tập
0/69
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay