loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 1: Getting started

(trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

She’s been a bit tense lately...

(Gần đây chị ấy hơi căng thẳng...)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable.
(Điền vào ô trống với các từ cho sẵn trong khung dưới. Trong một số trường hợp, có thể sử dụng nhiều hơn 1 từ.)
tense (căng thẳng)
frustrated (bực bội)
delighted (vui sướng)
confident (tự tin)
relaxed (thư giãn, thoải mái)
worried (lo lắng)
depressed (tuyệt vọng)
calm (bình tĩnh)
stressed (căng thẳng, mệt mỏi)
1.
Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ______. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ______.
(Thu đã học tập chăm chỉ cho kỳ thi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy....... Bây giờ cô ấy đã hoàn thành tốt bài thi nên cô ấy đang cảm thấy...... hơn nhiều.)
Đáp án: worried/tense/stressed; relaxed/confident
2.
My mother is a strong person. She stays ______ even in the worst situations.
(Mẹ tớ là một người mạnh mẽ. Mẹ giữ được...... ngay cả trong những tình huống xấu nhất.)
Đáp án: calm
3.
Linh is feeling a bit ______ about her study. She's failed the exam once again!
(Linh đang cảm thấy hơi....về việc học của mình. Bạn ấy lại bị trượt kì thi một lần nữa!)
Đáp án: depressed/frustrated
4.
I think taking a speech class is a good idea if you want to be more ______.
(Tớ nghĩ đó là một ý kiến hay khi tham gia một lớp học kỹ năng nói nếu cậu muốn trở nên....... hơn.)
Đáp án: confident/relaxed/calm
5.
Emma is feeling so ______ with her fashionable new hairstyle.
(Emma đang cảm thấy rất....... về kiểu tóc mới thời thượng của mình.)
Đáp án: delighted/confident
6.
Phuc, Nick, and Amelie feel______ . They want to help Mai but don't know what they can do for her.
(Phúc, Nick và Amelie cảm thấy...... Họ muốn giúp Mai nhưng không biết có thể làm gì cho bạn ấy.)
Đáp án: frustrated/worried
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này