loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 1: Getting started

(trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

She’s been a bit tense lately...

(Gần đây chị ấy hơi căng thẳng...)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Match the statements with the functions.
(Ghép những câu sau với chức năng, ý nghĩa của chúng.)
give advice to someone (cho ai đó lời khuyên)
encourage someone (động viên ai đó)
assure someone (trấn an ai đó)
empathise with someone (đồng cảm với ai đó)
1.
Go on! I know you can do it!
(Cố lên! Tớ biết cậu có thể làm được mà!)
Đáp án: encourage someone
2.
If I were you, I would (get some sleep).
(Nếu là tớ, tớ sẽ chợp mắt một lúc.)
Đáp án: give advice to someone
3.
You must have been really disappointed.
(Cậu chắn hẳn thất vọng lắm.)
Đáp án: empathise with someone
4.
Stay calm. Everything will be alright.
(Bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi.)
Đáp án: assure someone
5.
I understand how you feel.
(Tớ hiểu cảm giác của cậu.)
Đáp án: empathise with someone
6.
Well done! You did a really great job!
(Tốt lắm! Cậu đã làm thực sự tốt đấy!)
Đáp án: encourage someone
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này