loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 1: Getting started

(trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

She’s been a bit tense lately...

(Gần đây chị ấy cảm thấy hơi căng thẳng...)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. How do you feel today? Work in pairs. Tell your friend how you feel today and what has happened that made you feel that way. Your friend responds to you, using one statement from the box in 3.
(Hôm nay các em cảm thấy thế nào? Làm việc theo cặp. Nói cho bạn của em nghe hôm nay em cảm thấy thế nào và chuyện gì đã xảy ra khiến em cảm thấy như vậy. Bạn em sẽ đáp lại, sử dụng một câu nói từ khung chữ nhật ở bài 3.)
A:
I feel worried because my cat is sick.
(Tớ thấy lo quá vì con mèo của tớ bị ốm.)
B:
Stay calm. Everything will be alright.
(Bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.)
A:
I feel disappointed because it has been raining all day long.
(Tớ thấy thất vọng vì trời mưa cả ngày dài.)
B:
I understand how you feel.
(Tớ hiểu cảm giác của cậu.)
A:
I feel tired because I stayed up late studying last night.
(Tớ cảm thấy mệt vì tớ thức khuya học bài vào đêm qua.)
B:
If I were you, I would get some sleep.
(Nếu là tớ, tớ sẽ chợp mắt một lúc.)
A:
I feel happy because I won first place in the English-speaking competition.
(Tớ cảm thấy vui vì tớ đã giành giải nhất trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh.)
B:
Well done! You did a really great job.
(Tốt lắm! Cậu đã làm thực sự tốt đấy!)
A:
I feel frustrated because I haven't found the solution to this difficult maths problem.
(tớ cảm thấy bực bội vì tớ vẫn chưa tìm ra được cách giải cho bài toán khó này.)
B:
Go on! I know you can do it!
(Cố lên! Tớ biết cậu làm được mà!)
A:
I feel sad because I didn't get the scholarship that I had been longing for.
(Tớ cảm thấy buồn vì tớ không lấy được học bổng mà tớ vẫn hằng mong ước.)
B:
You must have been really disappointed.
(Cậu chắc hẳn thất vọng lắm.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này