loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 2: A closer look 1

(trang 28-29 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More than one solution can be suitable for one situation.)
(Giải pháp nào sau đây nên được thực hiện trong những tình huống trên? Thảo luận với bạn cùng nhóm. (Mỗi tình huống có thể có nhiều hơn 1 cách giải quyết.)
1.
Take a break, then you will feel ready to start again.
(Hãy nghỉ ngơi, sau đó bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu lại.)
2.
Break a large task into smaller tasks.
(Chia bài tập lớn thành những bài tập nhỏ hơn.)
3.
Focus on your strong points.
(Tập trung vào những điểm mạnh của bản thân.)
4.
Talk to someone about this and/or ask them for help.
(Tâm sự với ai đó về vấn đề này và/hoặc nhờ họ giúp đỡ.)
Đáp án:
A. 1; 3; 4
B. 4
C. 1
D. 4
E. 2; 1
F. 4
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này