loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 2: A closer look 1

(trang 28-29 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Have you ever been in any of these situations? If so, what did you do to deal with them?
(Em đã bao giờ ở trong bất kỳ trường hợp nào trong số những trường hợp đó chưa? Nếu có, em đã làm gì để giải quyết?)
Yes, I have. I experienced the forth situation.
(Có, em đã từng. Em đã trải qua tình huống thứ 4.)
Specifically, there were some robberies in my neighbourhood.
(Cụ thể, khu em ở đã có một vài vụ cướp.)
Hence, I felt worried when I had to walk home alone after my evening class.
(Vì thế, em đã cảm thấy lo lắng khi phải một mình đi bộ về nhà sau ca học tối.)
I dealt with it by talking to my mother.
(Em giải quyết vấn đề này bằng cách tâm sự với mẹ em.)
She offered to pick me up for the time being until the neighbourhood became safer again.
(Mẹ em đã đề xuất là sẽ tạm thời đón em cho tới khi khu em ở an toàn trở lại.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này