loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 2: A closer look 1

(trang 28-29 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Pronunciation - Stress on the verb 'be' in sentences

(Phát âm - Trọng âm ở động từ 'be' trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Listen to the recording and practise saying the sentences. Pay attention to the way the verb be is pronounced.
(Nghe đoạn băng và thực hành đọc các câu sau. Chú ý tới cách phát âm của động từ 'be'.)
1.
- Where are you? You aren’t at the bus stop.
(Cậu ở đây vậy? Cậu có ở điểm dừng xe buýt đâu.)
- I am at the bus stop, but I can’t see you.
(Tớ đang ở điểm dừng xe buýt mà, nhưng tớ không thấy cậu đâu.)
2.
- Are you busy right now?
(Bây giờ cậu đang bận à?)
- Yes, I am . Sorry, could you wait for a minute?
(Ừ, tớ đang bận. Xin lỗi, cậu có thể đợi tớ 1 lúc được không?)
3.
- Is Ronia in?
(Ronia có trong đó không?)
- No, she’s out ice-skating.
(Không, bạn ấy đi ra ngoài trượt băng rồi.)
- But it’s so cold!
(Nhưng trời lạnh lắm mà.)
- It is. But she’s got all her warm clothes on.
(Đúng là vậy. Nhưng bạn ấy mặc quần áo ấm rồi.)
4.
- Wasn’t Bill disappointed about the exam result?
(Bill không thấy thất vọng về kết quả kỳ thi sao?)
- He was. But he was hiding it well.
(Có chứ. Chẳng qua là cậu ấy đã che giấu nó kĩ càng.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này