loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 3: A closer look 2

(trang 29-30 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reported speech: review

(Ôn tập câu tường thuật)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline the reported speech. Then rewrite in direct speech what Mai said to her brother Phuc and to her parents.
(Đọc lại đoạn hội thoại ở phần MỞ ĐẦU. Gạch chân những câu tường thuật. Sau đó viết lại những gì mà Mai đã nói với em trai của cô ấy - Phúc và với bố mẹ của cô ấy sang lời nói trực tiếp.)
1.
Reported speech: She said she was too tired and didn't want to go out.
(Câu tường thuật: Chị ấy bảo là chị ấy quá mệt và không muốn ra ngoài.)
Đáp án: Direct speech: Mai: 'I'm too tired and don't want to go out.'
Giải thích: Câu trực tiếp: Mai: 'Chị quá mệt và không muốn ra ngoài.'
2.
Reported speech: She told me she wanted to be a designer.
(Câu tường thuật: Chị ấy bảo tớ là chị ấy muốn làm nhà thiết kế.)
Đáp án: Direct speech: Mai: 'I want to be a designer.'
Giải thích: Câu trực tiếp: Mai: 'Chị muốn làm nhà thiết kế.'
3.
Reported speech: My parents said design graduates wouldn't find jobs easily and they wanted her to get a medical degree.
(Câu tường thuật: Bố mẹ tớ bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế không dễ tìm việc và họ muốn chị ấy lấy được tấm bằng ngành y.)
Đáp án: Direct speech: Mai's parents: 'Design graduates won't find jobs easily. We want you to get a medical degree.'
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này