loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 3: A closer look 2

(trang 29-30 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reported speech: review

(Ôn tập câu tường thuật)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives.
(Viết lại câu sử dụng từ để hỏi + động từ nguyên mẫu có 'to'.)
1.
I don’t know what I should wear!
(Tôi không biết mình nên mặc gì!)
Đáp án: I don’t know what to wear.
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Tôi không biết nên mặc gì.
2.
Could you tell me where I should sign my name?
(Bạn có thể nói cho tôi biết tôi cần kí tên ở đâu không?)
Đáp án: Could you tell me where to sign my name?
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Bạn có thể nói cho tôi biết chỗ ký tên ở đâu không?
3.
I have no idea when we should leave for the bus.
(Tớ không biết khi nào thì chúng ta nên rời đi để bắt xe buýt.)
Đáp án: I have no idea when to leave for the bus.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
We're not sure where we should hang the painting.
(Chúng tớ không rõ chúng tớ nên treo bức tranh ở đâu.)
Đáp án: We're not sure where to hang the painting.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
He wondered how he could tell this news to his parents.
(Anh ấy phân vân không biết làm sao anh ấy có thể báo tin này tới bố mẹ.)
Đáp án: He wondered how to tell this news to his parents.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
They can't decide who should go first.
(Họ không thể quyết định ai nên đi trước.)
Đáp án: They can't decide who to go first.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này