loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 3: A closer look 2

(trang 29-30 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reported speech: review

(Ôn tập câu tường thuật)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitives.
(Chuyển các câu sau sang câu tường thuật, sử dụng từ để hỏi trước động từ nguyển thể có 'to'.)
Tip: You may use the following verbs: ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell.
Mẹo: Các em có thể sử dụng các động từ sau: ask (hỏi), wonder (phân vân), (not) be sure (không) chắc), have no idea (không biết), (not) know (không) biết), (not) decide (không) quyết định được), (not) tell (không) biết).
1.
'How should we use this support service?' they wondered.
('Chúng ta nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ này như thế nào?', họ phân vân.)
Đáp án: They wondered/couldn't tell how to use that support service.
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Họ phân vân không rõ/ không biết cách sử dụng dịch vụ hỗ trợ đó.
2.
'Who should I turn to for help?' he asked.
('Mình nên nhờ ai giúp đỡ đây?,' anh ấy hỏi.)
Đáp án: He had no idea who to turn to for help.
Giải thích: Câu viết lại có nghĩa là: Anh ấy không biết nên nhờ ai giúp đỡ.
3.
'Mum, when should I turn off the oven?' Mai asked her mother.
('Mẹ ơi, con nên tắt lò nướng khi nào ạ?' Mai hỏi mẹ bạn ấy.)
Đáp án: Mai asked her mother when to turn off the oven.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
'Where should we park our bikes?' asked Phong and Minh.
('Chúng tớ nên để xe đạp ở đâu?' Phong và Minh hỏi.)
Đáp án: Phong and Minh couldn't decide where to park their bikes.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
'Should we call her now?' he asked.
('Chúng ta có nên gọi cho cô ấy bây giờ không?' anh ấy hỏi.)
Đáp án: He was not sure whether to call her then.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
'What should we do to make Linh feel happier?' they wondered.
('Chúng ta nên làm gì để giúp Linh cảm thấy vui hơn?' họ phân vân.)
Đáp án: They wondered what to do to make Linh feel happier.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này