loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 4: Communication

(trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Life skills for teens

(Kĩ năng sống cho thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class.
(Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.)
- Social skills (Kĩ năng xã hội)
- Cognitive skills (Kĩ năng nhận thức)
- Emotion control skills (Kĩ năng kiểm soát cảm xúc)
- Self-care skills (Kĩ năng tự chăm sóc bản thân)
- Housekeeping skills (Kĩ năng làm việc nhà)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này