loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 4: Communication

(trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Life skills for teens

(Các kĩ năng sống cho thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed / Share what you think with a partner.
(4. Nhìn vào danh sách các kỹ năng sống cho thanh thiếu niên lớp học của bạn đã phát triển / Chia sẻ suy nghĩ của bạn theo cặp đôi.)
1.
Which skills do you already have?
(Bạn đã có những kỹ năng nào?)
Đáp án: I have social and cognitive skills.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Tớ có các kĩ năng về nhận thức và xã hội.
2.
Which skills do you need to develop?
(Những kĩ năng nào bạn cần phát triển?)
Đáp án: I need to develop emotional control and self-care skills, because I easily lose my temper and depend on my parents too much.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Tớ cần phát triển kĩ năng kiểm soát cảm xúc và tự chăm sóc bản thân, bởi vì tớ dễ nổi nóng và phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này