loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 5: Skills 1

(trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reading

(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Answer the question.
(2. Trả lời các câu hỏi sau.)
1.
What isMagic Number 18001567?
(Phím số Diệu Kỳ18001567 là gì?)
Đáp án: It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.
Giải thích: Ta tìm được thông tin để trả lời câu hỏi ở câu 1 đoạn 1 'Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service[...]Viet Nam.'. Câu trả lời có nghĩa là: Đây là dịch vụ miễn phí cho tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.
2.
Which age groups have called the helpline most?
(Những nhóm tuổi nào đã gọi đường dây trợ giúp nhiều nhất?)
Đáp án: They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: 'Họ là những người gọi trong nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi'. Ta tìm thấy thông tin ở câu thứ 2 đoạn 2: Sixty-nine percent [...], 15-18 year old groups.
3.
What were the calls mostly about?
(Các cuộc gọi chủ yếu là về vấn đề gì?)
Đáp án: The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Why have 3,000 calls received emergency support?
(Tại sao có 3.000 cuộc gọi nhận được trường hợp hỗ trợ khẩn cấp?)
Đáp án: Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How does Magic Number promote child participation in its operations?
(Phím số Diệu Kỳ thúc đẩy trẻ em tham gia vào các hoạt động của mình bằng cách nào?)
Đáp án: The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
What is the aim of the helpline?
(Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?)
Đáp án: It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này