loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 5: Skills 1

(trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Speaking

(Nói)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes.
(5. Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Phím Số Diệu Kỳ để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn cùng nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)
Remember to:
(Hãy nhớ:)
- briefly introduce yourself (you can choose whether to say your name and address or not)
(giới thiệu ngắn gọn về bản thân( bạn có thể chọn cách giới thiệu tên và địa điểm hoặc không)
- describe your problem/dilemma
(mô tả vấn đề của bạn / tình huống khó xử)
- ask for help
(yêu cầu giúp đỡ)
* Suggestions:
(gợi ý:)
My name is Hoa, and I live in Hanoi. Recently I have encountered some problems. One of them is that I feel worried when I have to wait for the bus in that neighbourhood after my evening class. It’s so quiet and dark there. I wonder whether to ask the local authority to install light poles along that road or not.
(Tên cháu là Hoa và cháu sống ở Hà Nội. Gần đây cháu gặp một số vấn đề. Một trong số chúng là cháu cảm thấy lo lắng khi phải đợi xe buýt ở trong khu vực đó sau khi tan học buổi tối. Ở đó quá yên ắng và tối tăm. Cháu tự hỏi liệu có nên yêu cầu chính quyền địa phương lắp đặt các cột đèn dọc con đường đó hay không.)
My name's Nam. I'm from Ho Chi Minh City and I'm in the last year of high school. Yesterday, one of my classmates forced me to do his homework for him. I said no as I thought it wasn't fair. But he said if I didn't do it, he would make my life difficult. I’m a bit worried, and I don't know what to do. If you were me, what would you do?
(Tên cháu là Nam. Cháu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua, một trong số những người bạn cùng lớp đã ép cháu phải làm bài tập về nhà giúp bạn ấy. Cháu đã nói “không” vì cháu nghĩ như thế không công bằng. Nhưng bạn ấy dọa nếu cháu không làm giúp, bạn ấy sẽ khiến cuộc sống của cháu khốn đốn. Cháu hơi lo lắng, và không biết nên làm gì. Nếu là cô, cô sẽ làm gì ạ?)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này