loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 6: Skills 2

(trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening

(Nghe)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Answer the questions.
(2. Trả lời các câu hỏi sau.)
1.
What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?
(Hai điều mà Miss Sweetie thích về công việc của cô ấy là gì?)
Đáp án: She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Cô ấy cảm thấy như đang được sống lại những năm tháng tuổi thanh thiếu niên, và cô ấy thích giúp các bạn đọc bằng cách cho họ lời khuyên.
2.
What did she say was most important when giving others advice?
(Cô ấy nói điều gì là quan trọng nhất khi đưa ra lời khuyên cho người khác?)
Đáp án: She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Cô ấy nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta cần đặt mình vào vị trí của người khác.
3.
Why does she think the language used for giving advice is also important?
(Tại sao cô ấy nghĩ ngôn từ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng quan trọng?)
Đáp án: Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này