loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 6: Skills 2

(trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening

(Nghe)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice.
(2. Câu nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.)
1.
You ought to talk to her.
(Bạn nên nói chuyện với cô ấy.)
Đáp án: no.
Giải thích: Ngôn từ sử dụng trong câu trên 'ought to' hơi trực tiếp và mạnh, nên sẽ không được sử dụng khi đưa ra lời khuyên.
2.
I think you should talk to her.
(Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với cô ấy.)
Đáp án: yes.
Giải thích: Ngôn từ sử dụng trong câu trên mềm mỏng, khéo léo, nên sẽ được sử dụng khi đưa ra lời khuyên.
3.
You must talk to her.
(Bạn phải nói chuyện với cô ấy.)
Đáp án: No.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You have to talk to her.
(Bạn phải nói chuyện với cô ấy.)
Đáp án: No.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
It might be a good idea to talk to her.
(Nó có thể là một ý kiến hay để nói chuyện với cô ấy.)
Đáp án: yes.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này