loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 7: Looking back

(trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Give at least two examples for each of these sets of skills.
(3. Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau.)
1.
Cognitive skills
(Kĩ năng nhận thức)
Đáp án: concentrate on doing something; organise your timetable
Giải thích: tập trung vào làm điều gì đó; tổ chức thời gian biểu của bạn
2.
Emotional control skills
(kĩ năng kiểm soát cảm xúc)
Đáp án: control feelings; know how to get over negative feelings
Giải thích: kiểm soát cảm xúc; biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực
3.
Social skills
(Kĩ năng xã hội)
Đáp án: cooperate with others; communicate well
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Self-care skills
(Kĩ năng tự chăm sóc bản thân)
Đáp án: know how to act in emergencies; know when to stop taking risks
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Housekeeping skills
(Kĩ năng làm việc nhà)
Đáp án: cook for oneself and others; manage a small budget
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này