loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 7: Looking back

(trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Rewrite the following in reported speech.
(4. Viết lại câu sau bằng lời nói gián tiếp.)
1.
'I’m really stressed out! I’ve had three sleepless nights thinking about my exam.'
('Tôi thực sự căng thẳng! Tôi đã có ba đêm thức trắng suy nghĩ về kỳ thi của mình.')
Đáp án: She said she was really stressed out, and that she had had three sleepless nights thinking about her exam.
2.
'I can’t concentrate! It’s too noisy in here.'
('Tôi không thể tập trung! Ở đây quá ồn ào.')
Đáp án: He said he couldn’t concentrate because it was too noisy in there.
3.
'She was very upset at first but she’s fine now.'
('Ban đầu cô ấy rất buồn nhưng giờ cô ấy ổn rồi.')
Đáp án: She said she had been very upset at first but she was fine then.
4.
'I don’t think taking risks too often is a good idea.'
('Tôi không nghĩ rằng việc liều lĩnh quá thường xuyên là một ý kiến hay.')
Đáp án: He said he didn’t think taking risks too often was a good idea.
5.
'He’ll take a cooking class before he goes to college.'
('Anh ấy sẽ tham gia lớp học nấu ăn trước khi vào đại học.')
Đáp án: He said he would take a cooking class before he went to college.
6.
'I really wish I could make informed decisions.'
('Tôi thực sự muốn tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt.')
Đáp án: He said he really wished he could make informed decisions.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này