loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 1: Getting started

(trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

A visit to a traditional craft village

(Chuyến thăm quan đến một làng nghề thủ công truyền thống)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.
(2. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống ở khung sau vào chỗ trống bên dưới tranh.)
paintings (các bức tranh, bức họa)
pottery (gốm, đồ gốm)
drums (những cái trống)
silk (lụa)
lanterns (những chiếc đèn lồng)
conical hats (những chiếc nón lá)
lacquerware (sơn mài, đồ sơn mài)
marble sculptures (đồ điêu khắc từ đá cẩm thạch)
Đáp án:
A. paintings
B. drums
C. marble sculptures
D. pottery
E. silk
F. lacquerware
G. conical hats
H. lanterns
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này